کفسابی راه پله-سنگسابی راه پله

کفسابی راه پله  سنگسابی راه پله

کف سابی راهپله

سنگ سابی راهپله

جرم گیری راه پله

ساب راه پله سابیدن راه پله تمیز کردن لکه راه پله

شستشوی سنگ راه پله- تمیز کردن لکه راه پله

پولیش سنگ – واکس سنگ- تمیز کردن لکه ی راه پله

جرم گیری سنگ  راه پله براق کردن سنگ راه پله

از بین بردن لکه های پله- روش تمیز کردن لکه جوهر نمک

بهترین روش از بین بردن سفیدک رد جوهر نمک

جوهر نمک جرم گیری سنگ

دستگاه پله سابی و براق کردن سنگ پایگرد

برای اینکه راه پله جرم گرفته دیگه با مواد تمیز نمی شود سنگسابی و یا اگر هم تمیز می شود و دباره چند روز دیگه جرمش برمی گردد  راه حلش فقط این است که

ساب زده شود دوباره لعاب سنگ و براقیت داشته باشد ساب راه پله

شستشوی سنگ جرم گیری سنگ ساب راه پله ساب پایگرد تمیز کردن راه پله لکه پله ماده لکه پله

کفسابی راه پله سنگسابی راه پله

ما برای ساب زدن پله پایگرد با دستگاه های متفاوت استفاده میکنیم برای فضاهای بزرگ دستگاه بزرگ و برای جاهای کوچک مینی دستگاه استفاده می شود نماشویی

سنگ سابی رضایی با کار تضمینی اعم از سالن پذیرایی و یا پله پایگرد به صورت اساسی  واصولی انجام میدهد

 

  برای اطلاعات بیشتر کلیک کفسابی کنید

تماس با ما ۰۹۱۲۳۷۰۵۴۸۰

راه پله های قدیمی