کفسابی راه پله-سنگسابی راه پله

کفسابی راه پله -سنگسابی راه پله

کف سابی راهپله

سنگ سابی راهپله

جرم گیری راه پله

ساب راه پله سابیدن راه پله تمیز کردن لکه راه پله

شستشوی سنگ راه پله- تمیز کردن لکه راه پله

پولیش سنگ – واکس سنگ- تمیز کردن لکه ی راه پله

جرم گیری سنگ  راه پله براق کردن سنگ راه پله

از بین بردن لکه های پله- روش تمیز کردن لکه جوهر نمک

بهترین روش از بین بردن سفیدک رد جوهر نمک

جوهر نمک جرم گیری سنگ

دستگاه پله سابی و براق کردن سنگ پایگرد

برای اینکه راه پله جرم گرفته دیگه با مواد تمیز نمی شود سنگسابی و یا اگر هم تمیز می شود و دباره چند روز دیگه جرمش برمی گردد  راه حلش فقط این است که

ساب زده شود دوباره لعاب سنگ و براقیت داشته باشد ساب راه پله

ما برای ساب زدن پله پایگرد با دستگاه های متفاوت استفاده میکنیم برای فضاهای بزرگ دستگاه بزرگ و برای جاهای کوچک مینی دستگاه استفاده می شود نماشویی

سنگ سابی رضایی با کار تضمینی اعم از سالن پذیرایی و یا پله پایگرد به صورت اساسی  واصولی انجام میدهد

 

  برای اطلاعات بیشتر کلیک کفسابی کنید

تماس با ما ۰۹۱۲۳۷۰۵۴۸۰